• დაგვირეკეთ: +995 599 724 751
 • მოგვწერეთ: info@glip.ge
 • სამუშაო საათები: 09:00-17:00

კატეგორიის გარეშე

 • Home
 • /
 • კატეგორიის გარეშე
 • glip

  ვებინარი საერთაშორისო საინვესტიციო საარბიტრაჟო სამართალში

  31 მარტი12:00 – 14:00 GET (GMT+4), სინგაპურის ეროვნული უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ცენტრისა (CIL) და საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის (GLIP) ორგანიზებით 2021 წლის 31 მარტს ჩატარდება ვებინარი საერთაშორისო საინვესტიციო საარბიტრაჟო სამართალში. ღონისძიების მომხსენებლები არიან: დოქტორი რომეშ ვეერამანტი – დოქტორი რომეშ ვეერამანტი – სინგაპურის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ცენტრის საერთაშორისო დავების მიმართულების...

  დაწვრილებით
 • glip

  ახალი კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ – ევროპასთან დაახლოვების და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისკენ წინ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი

  2020 წლის 13 აგვისტოს წარდგენილი ,,მეწარმეთა შესახებ’’ კანონის ახალი პროექტი მიზნად ისახავს საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფას, შიდა საკორპორაციო ურთიერთობების უფრო დეტალურ მოწესრიგებას, სამეწარმეო თავისუფლების ხელშეწყობას და ამ სფეროში გამჭვირვალობის ზრდას. ასევე კანონპროექტი საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირებული ხელშეკრულების შესრულების მკაფიო გამოხატულებაა. საქართველოს პარლამენტის მიერ პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში, ახალი რეგულაციები ძალაში 2021 წლის...

  დაწვრილებით
 • vebinaris_banner

  ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობის ძირითადი ასპექტები

  საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის #GLIP და იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი #LPDC 21 მაისს აწყობს მორიგ ვებინარს თემაზე: 📋”ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობის ძირითადი ასპექტები” მომხსენებელი: ხატია არდაზიშვილი – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის მოსამართლე დასაწყისი – 17:00 📥რეგისტრაციისათვის გადადით ლინკზე: https://forms.gle/yLCKXvzb86WefhYK7

  დაწვრილებით
 • საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით მიღებული სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შესაბამისობის საკითხი

  1999 წლის 27 აპრილს საქართველო ევროპის საბჭოს 41-ე წევრი ქვეყანა გახდა. მას შემდეგ, ქვეყანამ სხვა კონკრეტულ ვალდებულებებთან ერთად, ქვეყანაში დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის განმტკიცების შესრულების ვალდებულება აიღო. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა შესაბამისობაში იყოს იმ ინსტუმენტებთან (მაგ: ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, ე.წ. ,,სტამბოლის კონვენცია და ა.შ.),...

  დაწვრილებით
 • cons_court_of_georgia

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და მისი თანამდევი შედეგები დაცვის მხარის საგამოძიებო უფლებამოსილების კონტექტსში

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 14 დეკემბერის გადაწყვეტილებით, (საქმეზე: საქართველოს მოქალაქე ტიტიკო ჩორგოლიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (№809კონსტ. სარჩელი)) 2019 წლის 30 ივნისიდან ძალადაკარგულად იქნა ცნობილი (როგორც არაკონსტიტუციური) საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-10 ნაწილი, რომელიც ადგენდა დაცვის მხარის შუამდგომლობით სასამართლოს განჩინების საფუძველზე მოპოვებული საგანის, ნივთის, ნივთიერების, აგრეთვე...

  დაწვრილებით
 • sascavlo_seminari

  სასწავლო სემინარი ევროკომისიასა და ევროსაბჭოში

  საქართველოს ადვოკატები დამუკიდებელი პროფესიისათვის და იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრის ორგანიზებით 2-3 მარტს ბელგიის ქალაქი ბრიუსელში ტარდება გაცნობითი სასწავლო სემინარი ევროპული სამართლისა და ძირითადი ინსტიტუტების შესახებ. სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეებისთვის დაგეგმილია საინფორმაციო შეხვედრა და სემინაზე შემდეგ საკითხებზე:  ევროკომისიის, როგორც ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოს როლი;  ევროკომისიისა და ევროსაბჭოს ფუნქცია და...

  დაწვრილებით
 • administraciuli_samarTlis_forumi

  ადმინისტრაციული სამართლის ფორუმი

  დაწვრილებით
 • cons_court_of_georgia

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 27იანვრის გადაწყვეტილებით, (საქმეზე: საქართველოს მოქალაქეები – ნადია ხურციძე დადიმიტრი ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (№650, №699 კონსტ. სარჩელები)) 2017 წლის 03 თებერვლიდან (როგორც არაკონსტიტუციური) ძალადაკარგულად იქნა ცნობილი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136-ემუხლის პირველი და მე-4 ნაწილების ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც გამორიცხავდა დაცვის მხარის მიერ...

  დაწვრილებით
 • seminar_GLIP

  სასწავლო სემინარი

  დაწვრილებით
 • administraciuli_samartlis_forumi

  ადმინისტრაციული სამართლის ფორუმი

  საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მხარდაჭერით 2019 წლის 14 დეკემბერს აწყობს „ადმინისტრაციული სამართლის ფორუმს.” ღონისძიებაზე განხილული იქნება ადმინისტრაციული სამართლის მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხები. ღონისძიების სხვადასხვა სესიას წარუძღვებიან თბილისის საქალაქო სასამართლოსა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეები და მოწვეული ექსპერტები. სიმპოზიუმის ფარგლებში...

  დაწვრილებით