საერთო კრება

საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის წევრთა საერთო კრება გაიმართება მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს 17:00.
მის: ქ. თბილისი, ბახტრიონის ქუჩა #28.

დღის წესრიგი:
– წლიური შედეგების შეჯამება;
– სამოქმედო გეგმის დამტკიცება;
– გამგეობის წევრის არჩევა;
– ახალი წესდების დამტკიცება;