03
თებ

საგანმანათლებლო პროექტები

„საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის“ ყოველთვიურად და ყოველწლიურად ადვოკატებისა და იურიდიული პროფესიისსპეციალისტებისთვის ახორციელებს მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო პროექტებს სემინარების, ტრეინინგებისა და ფორუმების სახით სხვადასხვა პრობლემატურ და აქტუალურ სამართლებრივ საკითხებზე. ადვოკატების ინფორმირებულობა და ჩართულობა მსგავსი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელების მნიშვნელოვანი ელემენტებია. პრაქტიკული მაგალითები, სასამართლო პრეცედენტები, კონსულტაციები, სამუშაო ჯგუფები,შეხვედრები, ტრეინინგები, ექსპერტთა მოსაზრებები და სხვა წარმოადგენს ინსტრუმენტებისნარევს, რომლის მიზანია ადვოკატთა კორპუსისადმი საზოგადოებრივი ნდობის ამაღება და ადვოკატის როლისუფრო მეტად გაზრდა.