• დაგვირეკეთ: +995 599 724 751
  • მოგვწერეთ: info@glip.ge
  • სამუშაო საათები: 09:00-17:00

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია (APU)

  • Home
  • /
  • partners
  • /
  • კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია (APU)

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაცია (APU) არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლის მთავარი მიზანი თავისუფალი აკადემიის მხარდაჭერაა.

ასოციაციის საქმიანობა, მისი მიზნებიდან გამომდინარე, მრავალმხრივი და მრავალფეროვანია. ჩვენ გვსურს, ასოციაციის წევრი უნივერსიტეტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, განათლების ხარისხის გაუმჯობესება, დამატებითი სახსრების მოძიების გზით ფინანსური ძლიერება, განათლების შესაბამისობა შრომითი ბაზრის მოთხოვნებთან, მეცნიერების მხარდაჭერა, ახალგაზრდა მეცნიერთა მოტივაციის გაზრდა, ინოვაციებისა და კვლევის ტექნოლოგიების დანერგვა.

ასოციაცია თავის წევრებს სთავაზობს უმაღლესი განათლების პოლიტიკისა და კვლევითი საქმიანობის გაცვლის ფართო ასპარეზს. უნივერსიტეტებისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა გაუზიარონ ერთმანეთს თავიანთი გამოცდილება ერთობლივ სასწავლო აქტივობებში მონაწილეობის გზით, და მოახდინონ კონსოლიდირება საერთო ინტერესების დაცვის მიზნით.