• დაგვირეკეთ: +995 599 724 751
 • მოგვწერეთ: info@glip.ge
 • სამუშაო საათები: 09:00-17:00

გაწევრიანება

 • Home
 • /
 • გაწევრიანება

“საქართველს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის” წევრად მიღების მსურველმა პირებმა უნდა მოგვაწოდონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • წერილობითი განცხადება;
 • უმაღლესი იურიდიული განათლების დიპლომი;
 • ადვოკატის მოწმობა;
 • “საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის” არანაკლებ 2 წევრის რეკომენდაცია;
 • CV;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • 4 ცალი ფერადი ფოტოსურათი.

“საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის” ყოველწლიური საწევრო გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რომლის გადახდაც უნდა განხორციელდეს ერთჯერადად კალენდარული წლის 01 ივნისამდე. ამ ვადაში საწევროს გადაუხდელობა გამოიწვევს წევრის სტატუსის ავტომატურ შეწყვეტას.