ლუქსემბურგი

ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლო

საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის (#GLIP) და იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრის (#LPDC) ორგანიზებით 26-27 სექტემბერს მოეწყო სასწავლო-პრაქტიკულ ვიზიტი ქალაქ ლუქსემბურგში. ღონისძიების მონაწილეები დაესწრნენ:

🏛ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოში სასწავლო სემინარს კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამართალში;

⚖ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოში მიმდინარე სასამართლო სხდომებს;ღონისძება ასევე მოიცავდა ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს საპროცედურო საკითხების მიმოხილვას; 📚 ქ. ლუქსემბურგში ევროპის მართლსაჯულების სასამართლო შენობის და ბიბლიოთეკის დათვალიერებას.