• დაგვირეკეთ: +995 599 724 751
 • მოგვწერეთ: info@glip.ge
 • სამუშაო საათები: 09:00-17:00

თავისუფალი ბლოგი

 • Home
 • /
 • თავისუფალი ბლოგი
 • Teona_Kupreishvili

  ხელშეკრულების პირობების შეცვლილ გარემოებებთან მისადაგება

  სახელმწიფო შესყიდვების სახელშეკრულებო ურთიერთობებში უმეტეს შემთხვევაში მიმწოდებლები აწყდებიან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398მუხლის გამოყენებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ძირითადად აღნიშნული ეხებამიმწოდებლის არაბრალეული/მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი გარემოებების გამო ხელშეკრულების შესრულების ვადების დარღვევას, ასევე არსებობს შემთხვევები,...

  დაწვრილებით
 • ზოგი რამ საარჩევნო სისტემათა შესახებ, მიმდინარე მოვლენათა კონტექსტში

  ხალხის მიერ საკანონმდებლო ორგანოს არჩევა დემოკრატიული იდეალების ლოგიკური შედეგია. სწორედ საკანონმდებლო ხელისუფლების არჩევადობა განაპირობებს საკანონმდებლო ხელისუფლების სპეციალურ ლეგიტიმურობას. წარმომადგენლობითი ორგანოს საარჩევნო სისტემას აქვს ფართო და ვიწრო გაგებით შესაბამისი დეფინიცია....

  დაწვრილებით