• დაგვირეკეთ: +995 599 724 751
 • მოგვწერეთ: info@glip.ge
 • სამუშაო საათები: 09:00-17:00

სიახლეები

 • ზოგი რამ საარჩევნო სისტემათა შესახებ, მიმდინარე მოვლენათა კონტექსტში

  ხალხის მიერ საკანონმდებლო ორგანოს არჩევა დემოკრატიული იდეალების ლოგიკური შედეგია. სწორედ საკანონმდებლო ხელისუფლების არჩევადობა განაპირობებს საკანონმდებლო ხელისუფლების სპეციალურ ლეგიტიმურობას. წარმომადგენლობითი ორგანოს საარჩევნო სისტემას აქვს ფართო და ვიწრო გაგებით შესაბამისი დეფინიცია. ფართო გაგებით, საარჩევნო სისტემა ეს არის არჩევითი ორგანოს ფორმირების წესი, რომლის მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტთა ერთობლიობა, ქმნის საარჩევნო კანონმდებლობას. ვიწრო გაგებით,...

  დაწვრილებით
 • cons_court_of_georgia

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილებით, არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ“ საქართველოს 2007 წლის 4 ივლისის №5196-რს კანონის მე-2 მუხლი საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლის პირველ პუნქტთან და 31-ე მუხლის მე-9 პუნქტის მე-2 წინადადებასთან მიმართებით და სადავო ნორმა მიჩნეულ იქნა ,,შემამსუბუქებელი...

  დაწვრილებით
 • საერთო კრება

  საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის წევრთა საერთო კრება გაიმართება მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს 17:00. მის: ქ. თბილისი, ბახტრიონის ქუჩა #28. დღის წესრიგი: – წლიური შედეგების შეჯამება; – სამოქმედო გეგმის დამტკიცება; – გამგეობის წევრის არჩევა; – ახალი წესდების დამტკიცება;

  დაწვრილებით
 • meeting in courtyard marriott

  გამოხატვის თავისუფლება და მისი სამოქალაქო სამართლებრივი შედეგები

  დაწვრილებით
 • Holiday Inn Telavi

  საკორპორაციო სამართლის პრობლემური ასპექტები

  „საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის“ (#GLIP) და იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი (#LPDC) 2019 წლის 23-24 ნოემბერს სასტუმრო Holiday Inn თელავში აწყობს 2 დღიან სასწავლო სემინარს თემაზე „საკორპორაციო სამართლის პრობლემური ასპექტები“. სემინარს წარუძღვება საქართველოს უზენესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე ნინო ბაქაქური. სემინარზე განხილული იქნება საკორპორაციო სამართლის მნიშვნელოვანი და პრობლემური ასპექტები:...

  დაწვრილებით
 • Ioseb Gabaraevi

  კონვენცია „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“

  გამოქვეყნდა საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის სისხლის სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელის იოსებ გაბარაევის სამეცნიერი სტატია – ,,კონვენცია „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“ და მისი გავლენა ქართულ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაზე ძალადობით ჩადენილ სექსუალური ხასიათის დანაშაულების კონტექსტში”. http://ewmi-prolog.org/images/files/3295AUD_2018_Inter.pdf http://www.library.court.ge/upload/3295AUD_2018_Inter.pdf

  დაწვრილებით
 • ლუქსემბურგი

  ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლო

  დაწვრილებით
 • glip

  შრომითი სამართლის პრობლემური ასპექტები

  „საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის“ (#GLIP) და იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი (#LPDC) 2019 წლის 11-12 მაისს სასტუმრო „Castello Mare Hotel & Wellness Resort ”ში აწყობს (ციხისძირი) 2 დღიან სასწავლო სემინარს თემაზე „შრომითი სამართლის პრობლემური ასპექტები“. სემინარს წარუძღვება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე – თამარ ხაჟომია. სემინარზე განხილული იქნება შრომის სამართლებრივი დავების მნიშვნელოვანი...

  დაწვრილებით
 • glip

  ადმინისტრაციული სამართლის ყოველწლიური სიმპოზიუმი

  „საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის“, „იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრის“ თბილისის ღია უნივერსიტეტის ორგანიზებითა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხარდაჭერით 2019 წლის 20 აპრილს ტარდება ადმინისტრაციული სამართლის ყოველწლიური სიმპოზიუმი. ღონისძიების სხვადასხვა სესიას წარუძღვებიან თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და საქართველოს უზენესი სასამართლოს მოსამართლეები. სიმპოზიუმის ფარგლებში განხილული იქნება ადმინისტრაციული სამართლის შემდეგი საკითხები: • საქართველოს...

  დაწვრილებით
 • forumi

  უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ფორუმი

  „საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის“ , „ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსისა“ და „იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრის“ ორგანიზებითა და სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით 2019 წლის 30 მარტს ტარდება უმაღლესი განათლების განვითარების ფორუმი. ღონისძიებაზე განსახილველი საკითხები და მომხსენებლები: • მეცნიერების რეფორმა და სამეცნიერო კვლევების ჩართულობა უმაღლეს განათლებაში – ზვიად გაბისონია – რუსთაველის...

  დაწვრილებით