• დაგვირეკეთ: +995 599 724 751
 • მოგვწერეთ: info@glip.ge
 • სამუშაო საათები: 09:00-17:00

სიახლეები

 • Guliko_Kazhashvili

  საპროცესო უზრუნველყოფა, როგორც აღსრულებადი გადაწყვეტილების მიღების წინაპირობა

  გულიკო კაჟაშვილის სადისერტაციო ნაშრომი – საპროცესო უზრუნველყოფა, როგორც აღსრულებადი გადაწყვეტილების მიღების წინაპირობა  იხილეთ ფაილი  

  დაწვრილებით
 • Nino_Lipartia

  საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის მოთხოვნის მართვა და მისი სამართლებრივი შედეგები

  ნინო ლიპარტიას სადისერტაციო ნაშრომი –   საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის მოთხოვნის მართვა და მისი სამართლებრივი შედეგები. იხილეთ ფაილი

  დაწვრილებით
 • საბანკო გარანტიის გამოყენების მართლზომიერების საკითხი პრეცენდენტული გადაწყვეტილების კონტექსტში

  სახელმწიფო შესყიდვების ერთ-ერთი მიზანი მატერიალური რესურსის დაზოგვით მაქსიმალური შესყიდვის საგნის მიღებაა. დღეს სახელმწიფო შესყიდვები ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სფეროა და ის მოიცავს თითქმის ყველა მიმართულებას. შესაბამისად, ძალიან აქტუალურია სახელმწიფო შესყიდვებიდან წარმოშობილი დავებიც. სახელმწიფო შესყიდვების ურთიერთობაში რამდენიმე სახის გარანტია გამოიყენება, რომელთა მიზანი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფაა. აღნიშნული გარანტიიდან გამომდინარე...

  დაწვრილებით
 • sascavlo_seminari

  სასწავლო სემინარი ევროკომისიასა და ევროსაბჭოში

  საქართველოს ადვოკატები დამუკიდებელი პროფესიისათვის და იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრის ორგანიზებით 2-3 მარტს ბელგიის ქალაქი ბრიუსელში ტარდება გაცნობითი სასწავლო სემინარი ევროპული სამართლისა და ძირითადი ინსტიტუტების შესახებ. სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში მონაწილეებისთვის დაგეგმილია საინფორმაციო შეხვედრა და სემინაზე შემდეგ საკითხებზე:  ევროკომისიის, როგორც ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოს როლი;  ევროკომისიისა და ევროსაბჭოს ფუნქცია და...

  დაწვრილებით
 • administraciuli_samarTlis_forumi

  ადმინისტრაციული სამართლის ფორუმი

  დაწვრილებით
 • gia_poladishvili

  სააღსრულებო წარმოების აუქციონის შესახებ

  2019 წლის 14 ნოემბერის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ზურაბ სვანიძის სარჩელის საფუძველზე არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის 75-ე მუხლის მე-8 პუნქტის პირველი და მე-2 წინადადების ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებდა სასამართლო გადაწყვეტილების აღსასრულებლად ჩატარებული პირველი აუქციონისა და ორი განმეორებითი აუქციონის უშედეგოდ დასრულების შემთხვევაში, იძულებითი რეალიზაციის განმახორციელებელი კრედიტორის...

  დაწვრილებით
 • cons_court_of_georgia

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 27იანვრის გადაწყვეტილებით, (საქმეზე: საქართველოს მოქალაქეები – ნადია ხურციძე დადიმიტრი ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (№650, №699 კონსტ. სარჩელები)) 2017 წლის 03 თებერვლიდან (როგორც არაკონსტიტუციური) ძალადაკარგულად იქნა ცნობილი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 136-ემუხლის პირველი და მე-4 ნაწილების ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც გამორიცხავდა დაცვის მხარის მიერ...

  დაწვრილებით
 • seminar_GLIP

  სასწავლო სემინარი

  დაწვრილებით
 • Teona_Kupreishvili

  ხელშეკრულების პირობების შეცვლილ გარემოებებთან მისადაგება

  სახელმწიფო შესყიდვების სახელშეკრულებო ურთიერთობებში უმეტეს შემთხვევაში მიმწოდებლები აწყდებიან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398მუხლის გამოყენებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ძირითადად აღნიშნული ეხებამიმწოდებლის არაბრალეული/მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი გარემოებების გამო ხელშეკრულების შესრულების ვადების დარღვევას, ასევე არსებობს შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდგომ მიმწოდებელს უძვირდება პროდუქციის მიწოდება ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილებიდან გამომდინარე. მიმწოდებლის მხრიდან პროდუქციის ღირებულების გაძვირების მიუხედავად, შემსყიდველი...

  დაწვრილებით
 • administraciuli_samartlis_forumi

  ადმინისტრაციული სამართლის ფორუმი

  საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის მხარდაჭერით 2019 წლის 14 დეკემბერს აწყობს „ადმინისტრაციული სამართლის ფორუმს.” ღონისძიებაზე განხილული იქნება ადმინისტრაციული სამართლის მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხები. ღონისძიების სხვადასხვა სესიას წარუძღვებიან თბილისის საქალაქო სასამართლოსა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეები და მოწვეული ექსპერტები. სიმპოზიუმის ფარგლებში...

  დაწვრილებით