• დაგვირეკეთ: +995 599 724 751
 • მოგვწერეთ: info@glip.ge
 • სამუშაო საათები: 09:00-17:00

სიახლეები

 • Glip

  “სამედიცინო მომსახურების გაწევისას მიღებული ზიანის ანაზღაურების პრობლემატიკა”

  საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის (#GLIP), გერმანიის საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის ფონდი (#IRZ) და იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი (#LPDC) 10 დეკემბერს აწყობს სემინარს “სამედიცინო მომსახურების გაწევისას ზიანის ანაზღაურების პრობლემატიკა.” 🔷️სემინარს წარუძღვება ექსპერტი ბატონი როლანდ უპჰოფი (Fachanwalt für Medizinrecht, Master of Medicine, Ethics and Law) ღონისძიებაზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: 📍სამედიცინო მომსახურების...

  დაწვრილებით
 • vaccination

  სავალდებულო ვაქცინაცია არღვევს თუ არა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას?!

  CASE OF VAVŘIČKA AND OTHERS v. THE CZECH REPUBLIC ვავრიჩკა და სხვები ჩეხეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლომ 2021 წელს განიხილა სარჩელი ვავრიჩკა და სხვები ჩეხეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ (CASE OF VAVŘIČKA AND OTHERS v. THE CZECH REPUBLIC), რომელიც ეხებოდა ბავშვების სავალდებულო ვაქცინაციის გამო მშობლების მიმართ ჯარიმის გამოყენების მართლზომიერებას,...

  დაწვრილებით
 • glip

  ვებინარი საერთაშორისო საინვესტიციო საარბიტრაჟო სამართალში

  31 მარტი12:00 – 14:00 GET (GMT+4), სინგაპურის ეროვნული უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ცენტრისა (CIL) და საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის (GLIP) ორგანიზებით 2021 წლის 31 მარტს ჩატარდება ვებინარი საერთაშორისო საინვესტიციო საარბიტრაჟო სამართალში. ღონისძიების მომხსენებლები არიან: დოქტორი რომეშ ვეერამანტი – დოქტორი რომეშ ვეერამანტი – სინგაპურის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ცენტრის საერთაშორისო დავების მიმართულების...

  დაწვრილებით
 • glip

  ახალი კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ – ევროპასთან დაახლოვების და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისკენ წინ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი

  2020 წლის 13 აგვისტოს წარდგენილი ,,მეწარმეთა შესახებ’’ კანონის ახალი პროექტი მიზნად ისახავს საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფას, შიდა საკორპორაციო ურთიერთობების უფრო დეტალურ მოწესრიგებას, სამეწარმეო თავისუფლების ხელშეწყობას და ამ სფეროში გამჭვირვალობის ზრდას. ასევე კანონპროექტი საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირებული ხელშეკრულების შესრულების მკაფიო გამოხატულებაა. საქართველოს პარლამენტის მიერ პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში, ახალი რეგულაციები ძალაში 2021 წლის...

  დაწვრილებით
 • maka_buiglishvili

  სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ტერორისტული აქტით მიყენებული ზიანისთვის

  საერთაშორისო დონეზე ტერორიზმის გლობალური მასშტაბებისა და გავრცელებისა, საქართველოში ტერორიზმი მთავარ პრობლემას არ წარმოადგეს. თუმცა, მიუხედავად ამისა საქართველოში შესაძლოა კვლავ არსებობდნენ „დაეში“-ს ე.წ. „ისლამური სახელმწიფო“-ს ცალკეული მომხრეები, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში, ორგანიზაციის მხრიდან მიღებული დავალებების შესაბამისად იმოქმედებენ. ქვეყნისთვის გამოწვევად რჩება „დაეში“-ს რიგში მებრძოლი საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც სირიასა და ერაყში იმყოფებიან. მიუხედავად...

  დაწვრილებით
 • 13 ივნისი

  13 ივნისის სტიქიის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

  ალბათ ყველას გვახსოვს 2015 წლის 13 ივნისს დატრიალებული ტრაგედია, რომელმაც წარუშლელი ტკივი დატოვა ჩვენს გულებში. სტიქიური უბედურება რომელსაც ემსხვერპა 19 ადამიანი და დღემდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება 3 ადამიანი. სტიქია რომელმაც უსახლკაროდ დატოვა ბევრი ადამიანი და ათი და ასი ათასობით ლარის ღირებულების მატერიალური ზიანი მიაყენა უამრავ ადამიანს, თუმცა ადამიანური მსხვერპლი...

  დაწვრილებით
 • vebinaris_banner

  ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობის ძირითადი ასპექტები

  საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის #GLIP და იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი #LPDC 21 მაისს აწყობს მორიგ ვებინარს თემაზე: 📋”ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობის ძირითადი ასპექტები” მომხსენებელი: ხატია არდაზიშვილი – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის მოსამართლე დასაწყისი – 17:00 📥რეგისტრაციისათვის გადადით ლინკზე: https://forms.gle/yLCKXvzb86WefhYK7

  დაწვრილებით
 • სამედიცინო დავა

  პაციენტის გარდაცვალების გამო, არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება

  მეუღლის, შვილის ან ოჯახის სხვა წევრის გარდაცვალებით გამო არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული მოთხოვნის მიმართ განსხვავებული მოსაზრებები არსებობდა. მიიჩნევდნენ, რომ არაქონებრივი (მორალური) ზიანის ანაზღაურების უფლება გააჩნდა მხოლოდ დაზარალებულს (შდრ. იხ. სუსგ საქმე №ას593-568-2016, 14 ივლისი, 2017 წელი; #as-105-545-06, 27 სექტემბერი, 2006 wელი). აღნიშნული პრაქტიკა შეიცვალა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა...

  დაწვრილებით
 • საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით მიღებული სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შესაბამისობის საკითხი

  1999 წლის 27 აპრილს საქართველო ევროპის საბჭოს 41-ე წევრი ქვეყანა გახდა. მას შემდეგ, ქვეყანამ სხვა კონკრეტულ ვალდებულებებთან ერთად, ქვეყანაში დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის განმტკიცების შესრულების ვალდებულება აიღო. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა შესაბამისობაში იყოს იმ ინსტუმენტებთან (მაგ: ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, ე.წ. ,,სტამბოლის კონვენცია და ა.შ.),...

  დაწვრილებით
 • gia_poladishvili

  გია ფოლადიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  2020 წლის 7 თებერვალს საკონსტიტუციო სასამართლოში დარეგისტრირდა საკონსტიტუციო სარჩელი N1481, რომელიც ეხება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 186-ე მუხლის (სარჩელისწარმოებაში მიღებაზე უარის თქმა) არაკონსტიტუციურად ცნობას. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მოქმედი რედაქციის 186-ე მუხლი არეგულირებს პირველი ინსტანციის მოსამართლის მიერ სამოქალაქო სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის უფლებას. მოცემულ შემთხვევაში საქალაქო (რაიონული) სასამართლოს მოსამართლეს...

  დაწვრილებით