• დაგვირეკეთ: +995 599 724 751
 • მოგვწერეთ: info@glip.ge
 • სამუშაო საათები: 09:00-17:00

სიახლეები

 • 13 ივნისი

  13 ივნისის სტიქიის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

  ალბათ ყველას გვახსოვს 2015 წლის 13 ივნისს დატრიალებული ტრაგედია, რომელმაც წარუშლელი ტკივი დატოვა ჩვენს გულებში. სტიქიური უბედურება რომელსაც ემსხვერპა 19 ადამიანი და დღემდე უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება 3 ადამიანი. სტიქია რომელმაც უსახლკაროდ დატოვა ბევრი ადამიანი და ათი და ასი ათასობით ლარის ღირებულების მატერიალური ზიანი მიაყენა უამრავ ადამიანს, თუმცა ადამიანური მსხვერპლი...

  დაწვრილებით
 • vebinaris_banner

  ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობის ძირითადი ასპექტები

  საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვის #GLIP და იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი #LPDC 21 მაისს აწყობს მორიგ ვებინარს თემაზე: 📋”ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობის ძირითადი ასპექტები” მომხსენებელი: ხატია არდაზიშვილი – თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული პალატის მოსამართლე დასაწყისი – 17:00 📥რეგისტრაციისათვის გადადით ლინკზე: https://forms.gle/yLCKXvzb86WefhYK7

  დაწვრილებით
 • სამედიცინო დავა

  პაციენტის გარდაცვალების გამო, არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება

  მეუღლის, შვილის ან ოჯახის სხვა წევრის გარდაცვალებით გამო არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული მოთხოვნის მიმართ განსხვავებული მოსაზრებები არსებობდა. მიიჩნევდნენ, რომ არაქონებრივი (მორალური) ზიანის ანაზღაურების უფლება გააჩნდა მხოლოდ დაზარალებულს (შდრ. იხ. სუსგ საქმე №ას593-568-2016, 14 ივლისი, 2017 წელი; #as-105-545-06, 27 სექტემბერი, 2006 wელი). აღნიშნული პრაქტიკა შეიცვალა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა...

  დაწვრილებით
 • საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით მიღებული სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებების შესაბამისობის საკითხი

  1999 წლის 27 აპრილს საქართველო ევროპის საბჭოს 41-ე წევრი ქვეყანა გახდა. მას შემდეგ, ქვეყანამ სხვა კონკრეტულ ვალდებულებებთან ერთად, ქვეყანაში დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის განმტკიცების შესრულების ვალდებულება აიღო. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა შესაბამისობაში იყოს იმ ინსტუმენტებთან (მაგ: ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, ე.წ. ,,სტამბოლის კონვენცია და ა.შ.),...

  დაწვრილებით
 • gia_poladishvili

  გია ფოლადიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  2020 წლის 7 თებერვალს საკონსტიტუციო სასამართლოში დარეგისტრირდა საკონსტიტუციო სარჩელი N1481, რომელიც ეხება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 186-ე მუხლის (სარჩელისწარმოებაში მიღებაზე უარის თქმა) არაკონსტიტუციურად ცნობას. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მოქმედი რედაქციის 186-ე მუხლი არეგულირებს პირველი ინსტანციის მოსამართლის მიერ სამოქალაქო სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის უფლებას. მოცემულ შემთხვევაში საქალაქო (რაიონული) სასამართლოს მოსამართლეს...

  დაწვრილებით
 • Sopo_Khutsishvili

  ფართოდ გახელილი გონების თვალები

  დღეს ჩემი თავისუფალი ბლოგის სტუმარი, იურისტი, სოფო ხუციშვილია. ვინც კი სოფოს იცნობს ყველა დამეთანხმება, რომ სოფო არის ყველაზე მიზანსწრაფული, შრომისმოყვარე და მებრძოლი გოგო! მისი ბავშვობის სურვილი გამხდარიყო ადვოკატი იმდენად ძლიერი იყო, რომ ყველანაირი სირთულე გადალახა და მიაღწია თავის მიზანს. თუმცა ამ ეტაპიდან მას ახალი გამოწვევები ელის. მინდა გაგაცნოთ ადამიანი...

  დაწვრილებით
 • Mariam_Sichinava

  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მნიშვნელოვანი განმარტებანი არაქონებრივი ზიანის თაობაზე

  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ქონებრივ ზიანთან ერთად იცნობს არაქონებრივ ზიანს, იგი არეგულირებს მორალური ზიანის დაკისრების წესსა და მის წინაპირობებს. საქართველოს საკანონმდებლო ისტორიაში მორალური ზიანის დაკისრებას დიდი წარსული ნამდვილად არ აქვს, თუმცა სასამართლო პრაქტიკით იგი ნელ-ნელა ვითარდება. ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობაში არაქონებრივი ზიანი განიმარტება, როგორც ,,ფიზიკური და ზნეობრივი ტანჯვა“, ხოლო ქართული სამოქალაქო...

  დაწვრილებით
 • cons_court_of_georgia

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და მისი თანამდევი შედეგები დაცვის მხარის საგამოძიებო უფლებამოსილების კონტექტსში

  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 14 დეკემბერის გადაწყვეტილებით, (საქმეზე: საქართველოს მოქალაქე ტიტიკო ჩორგოლიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (№809კონსტ. სარჩელი)) 2019 წლის 30 ივნისიდან ძალადაკარგულად იქნა ცნობილი (როგორც არაკონსტიტუციური) საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 120-ე მუხლის მე-10 ნაწილი, რომელიც ადგენდა დაცვის მხარის შუამდგომლობით სასამართლოს განჩინების საფუძველზე მოპოვებული საგანის, ნივთის, ნივთიერების, აგრეთვე...

  დაწვრილებით
 • Ioseb_Gabaraevi

  ადვოკატის თვალით დანახული არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი

  იოსებ გაბარაევის სტატია – ადვოკატის თვალით დანახული არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. იხილეთ  ფაილი№1       ფაილი №2  

  დაწვრილებით
 • Guliko_Kazhashvili

  საპროცესო უზრუნველყოფა, როგორც აღსრულებადი გადაწყვეტილების მიღების წინაპირობა

  გულიკო კაჟაშვილის სადისერტაციო ნაშრომი – საპროცესო უზრუნველყოფა, როგორც აღსრულებადი გადაწყვეტილების მიღების წინაპირობა  იხილეთ ფაილი  

  დაწვრილებით